شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

MAHMOODD

+ امشب شب ليله الرغائب است... شب عطا و بخشش فراوان (بعضي به اشتباه شب آرزوها معنا مي كنند)... روز گرفتن امروز و نماز دوازده ركعتي بسيار سفارش شده است...
MAHMOODD
http://www.shia-news.com/fa/news/13511/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
سلام وممنون از يادآوريتون...
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top