شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

MAHMOODD

+ يا صاحب الزمان (عج)...
2-تنها
94/2/21
MAHMOODD
اي آنکه در نگاهت حجمي زنور داري کي از مسير کوچه قصد عبور داري؟ چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابي اي آنکه در حجابت درياي نور داري من غرق در گناهم، کي مي کني نگاهم؟ برعکس چشمهايم چشمي صبور داري از پرده ها برون شد، سوز نهاني ما کوک است ساز دلها، کي ميل شور داري؟ در خواب ديده بودم، يک شب فروغ رويت کي در سراي چشمم، قصد ظهور داري؟
MAHMOODD
اللهم صل علي محمد وآل محمد و عجل فرجهم والعن اعداهم
MAHMOODD
اللهم صل علي محمد وآل محمد و عجل فرجهم والعن اعداهم
MAHMOODD
اللهم صل علي محمد وآل محمد و عجل فرجهم والعن اعداهم
MAHMOODD
اللهم صل علي محمد وآل محمد و عجل فرجهم والعن اعداهم
اللهم صل علي محمد وآل محمد و عجل فرجهم ...
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top